Mercadorías perigosas

Mercancías peligrosas

A admisión de mercadorías perigosas en porto e as notificacións de entrada e saída de mercadorías perigosas réxense polo Real Decreto 145/1989, de 20 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento Nacional de Admisión, Manipulación e Almacenamento de Mercadorías Perigosas nos Portos e polo Real Decreto 210/2004, de 6 de febreiro, polo que se establece un sistema de seguimento e de información sobre o tráfico marítimo.

 

Para ese efecto, a Autoridade Portuaria dispón dun portal web habilitado para a xestión electrónica das devanditas comunicacións a través da seguinte páxina:


https://imoweb.portel.es/imoweb/


A xestión de dita web é realizada pola empresa Portel Servicios Telemáticos, S.A., coa que deberán poñerse en contacto para solicitar a alta:R/ Playa de Riazor, 22 2ª Planta 28042 MADRID
Tel +34 91 721 45 00
Fax +34 91 329 02 88
portel@portel.es