Solicitude de escala en porto

Escalas en porto

A solicitude de escala en porto réxese pola Orde FOM/1194/2011, de 29 de abril, pola que se regula o procedemento integrado de escala de buques nos portos de interese xeral. Para ese efecto, a Autoridade Portuaria dispón dun portal web habilitado para a xestión electrónica do devandito documento a través da seguinte páxina:


berman.portel.es/aplicaciones/Due_def/index.asp


A xestión de dita web é realizada pola empresa Portel Logistic Technologies, S.A.U, coa que deberán poñerse en contacto para solicitar a alta:
 

Avenida de Leonardo da Vinci, 2A 
28906 Getafe (Madrid)
Tel +34 91 721 45 00
Fax +34 91 329 02 88
portel@portel.es