Previsión de buques no porto

Os membros da comunidade portuaria que desexen darse de alta na previsión de buques no porto, deberán remitir os seguientes datos a conta de enderezo electrónico oficinaexplotacion@puertocoruna.com co fin de que se lles faciliten os datos de usuario e contrasinal, previa aceptación da solicitude por parte da Autoridade Portuaria. 

- RAZÓN SOCIAL

- NIF

- TELÉFONO DE CONTACTO

- ENDEREZO ELECTRÓNICO

 

No caso de que xa o teña, introduza usuario e contrasinal:

 

usuario
contraseña