Porto Interior - Usos e Infraestruturas

Peirao de Trasatlánticos (484 m.)

Lonxitude: 484 m.

Calado: 11 m.

Peirao de Batería (220 m.)

Lonxitude: 220 m.

Calado: 7 - 8 m.

Peirao de Calvo Sotelo - Norte

Lonxitude: 220 m.

Calado: 6 - 9 m.

Peirao Calvo Sotelo - Transversal

Lonxitude: 100 m.

Calado: 7 m.

Peirao de Calvo Sotelo - Sur

Lonxitude: 420 m.

Calado: 6 - 9 m.

Peirao Linares Rivas

Lonxitude: 470 m.

Calado: 6 m.

Peirao da Palloza

Lonxitude: 359 m.

Calado: 5-7 m.

Peirao do Este

Lonxitude: 257 m.

Calado: 5 m.

Peirao do Este II

Lonxitude: 120 m.

Calado: 10 m.

Peirao do Centenario - Oeste

Lonxitude: 196 m.

Calado: 9,5 m.

Peirao do Centenario - Norte

Lonxitude: 638 m.

Calado: 16,5 m.

Peirao do Centenario - Sur

Lonxitude: 385 m.

Calado: 11 m.

Peirao de San Diego

Lonxitude: 549 m.

Calado: 10 m.

Porto petroleiro - Primeiro pantalán

Calado: 11 m.

Porto petroleiro - Segundo pantalán

Calado: 11 m.

Porto petroleiro - Terceiro pantalán

Calado: 16 m.

Porto petroleiro - Cuarto pantalán

Calado: 16 m.

Dársena deportiva da Marina

Calado: 3 m.

Dársena deportiva da Marina

Calado: 4 - 6 m.

Dársenas deportivas do Dique de Abrigo

Calado: 4 - 6 m.

Dársena pesqueira de Oza

Calado: 6 m.

Dársena deportiva de Oza

Calado: 6 m.

Pinche sobre a zona para ver as súas características

Usos e Infraestructuras Peirao de Trasatlánticos Peirao de Batería (220 m.) Peirao de Calvo Sotelo - Norte Peirao de Calvo Sotelo - Transversal Peirao de Calvo Sotelo - Sur Peirao Linares Rivas Peirao da Palloza Peirao do Este Peirao do Este II Peirao do Centenario  - Oeste Peirao do Centenario - Norte Peirao do Centenario - Sur Peirao de San Diego Porto petroleiro - Primeiro pantalán Porto petroleiro - Segundo pantalán Porto petroleiro - Terceiro pantalán Porto petroleiro - Cuarto pantalán Dársena deportiva da Marina Dársena deportiva da Marina Dársena deportiva da Marina Dársena deportiva da Marina Dársena deportiva da Marina Dársena deportiva da Marina Dársena deportiva da Marina Dársena deportiva da Marina Dársenas deportivas do Dique de Abrigo Dársenas deportivas do Dique de Abrigo Dársena pesqueira de Oza Dársena pesqueira de Oza Dársena deportiva de Oza