Porto Exterior - Usos e Infraestruturas

Contradique (en execución ata o ano 2016)

 Lonxitude: 1.327 m.

Sobre cada área vense as súas características

Usos e Infraestructuras Contradique