O PORTO E A SÚA CONTORNA

Implantacións Industriais

O proxecto de Punta Langosteira é hoxe unha realidade e concíbese nunha dimensión moito máis ampla que un proxecto estritamente portuario.


Por iso é polo que desde a Autoridade Portuaria leven a cabo tamén unha serie de actuacións complementarias, orientadas á contorna industrial que permitan ampliar o hinterland do porto e dar servizo a unha contorna máis ampla.


Só cunha adecuada planificación territorial, prevendo a creación e posta a disposición de chan industrial na contorna do porto, poderanse aproveitar as sinerxías que se xerarán coa implantación de novas empresas e industrias vinculadas á actividade portuaria, que poidan desenvolver actividades de transformación, loxísticas ou achegando valor engadido ás mercadorías que se moven polo porto.


Por iso é polo que o esforzo comercial despregado da Autoridade Portuaria englobe o contacto directo cos entes xestores de chan e a promoción de enclaves industriais e parques empresariais con superficie dispoñible, próximos ao Porto Exterior, e que poidan ter vinculación coa actividade portuaria mediante o movemento de materias primas ou produtos terminados a través das novas instalacións de Punta Langosteira.

 

Suelos industriales

 

Morás A Bértoa Laracha Sabón Agrela Vio POCOMACO Monforte

 

A oferta de chan industrial dispoñible na contorna portuaria encóntrase localizada nos seguintes polígonos:

  • Polígono de POCOMACO
  • Zona de Actividades Loxísticas de Vío – Porto da Coruña
  • Polígono de A Grela Bens
  • Polígono de Sabón
  • Polígono de Morás
  • Polígono da Laracha
  • Polígono de Carballo
  • Porto Seco de Monforte

No plano inferior móstrase a localización destes polígonos industriais ubicados na contorna do Porto da Coruña, podendo acceder a máis información premendo sobre cada uno deles.