O PORTO E A SÚA CONTORNA

Accesibilidade

A posta en servizo das novas instalacións portuarias de Punta Langosteira require un esforzo investidor adicional por parte do Ministerio de Fomento para dotar ao porto dunha óptima accesibilidade terrestre, tanto viaria como ferroviaria, e lograr desta maneira que o Porto Exterior sexa plenamente operativo como nodo loxístico para o intercambio entre modos de transporte, facilitando a entrada e saída de mercadorías de forma áxil e eficiente.

 

A conectividade terrestre ao Porto Exterior por estrada, efectúase pola súa banda sur; desde a ligazón coa A-6 (Autovía do Noroeste) e a AG-55 (Autoestrada A Coruña - Carballo), utilizándose actualmente a vía de servizo que enlaza o final da A-6 coa rotonda de Sabón. O Ministerio de Fomento inaugurou en xuño 2016 o novo e definitivo acceso que chega directamente ao porto exterior polo seu límite leste, en sección autovía, desde a AG-55.

 

 

A conexión ferroviaria do porto exterior coa rede de interese xeral xa está licitada e a súa execución comezará no terceiro trimestre de 2022. Está previsto que estea rematada en agosto de 2026. Recibirá financiamento europeo dos fondos Next Generation EU a través do Mecanismo para a Recuperación e a Resiliencia (MRR).

 

Desde a Autoridade Portuaria manterase a máxima colaboración institucional e o esforzo de coordinación coas demais administracións para axilizar a execución dos accesos terrestres, así como a implicación de toda a comunidade portuaria nun obxectivo común: converter o Porto Exterior nun *nodo loxístico de referencia internacional, servir aos intereses empresariais e industriais da súa contorna e consolidarse como un motor de crecemento para toda Galicia.

Fondos Next Generation
Fondos Next Generation