Sistema Integrado de Xestión

O porto da Coruña ten como función principal realizar o intercambio de mercadorías con orixe e destino o noroeste da Península Ibérica mediante transporte marítimo e terrestre.

A nosa Visión é ser un gran porto industrial e loxístico do noroeste da península ibérica. A nosa Misión é facilitar servizos eficientes, creando oportunidades para a mellora da competitividade dos nosos clientes e impulsando o desenvolvemento económico da contorna, dentro dun marco de crecemento sustentable.

 

 Mapa de procesos do sistema integrado de xestión da Autoridade Portuaria.
 Mapa de procesos do sistema integrado de xestión da Autoridade Portuaria.

 

O logro de converterse nun enclave loxístico especializado para os tránsitos e transbordos marítimos de produtos con orixe ou destino a fachada atlántica europea susténtase nos Valores Estratéxicos da Autoridade Portuaria: o servizo ao cliente, asegurando a calidade do produto e o crecemento da empresa, a protección do medio ambiente, e proporcionar valor á sociedade e benestar aos nosos traballadores, actuando con honestidade e integridade.

Para alcanzar a nosa misión, o Sistema Integrado de Xestión da Autoridade Portuaria deseñouse como un sistema interrelacionado de procesos orientados á mellora da calidade (entendida como a mellora continua no cumprimento dos requisitos e expectativas dos nosos clientes e usuarios no acceso e a utilización dos servizos xerais e portuarios, e o goce das concesións e autorizacións demaniales), á protección da contorna ambiental e á redución dos riscos laborais e de saúde e seguridade nos nosos procesos, contribuíndo conxuntamente ao incremento da satisfacción os nosos grupos de interese.

O alcance do noso Sistema Integrado de Xestión comprende as seguintes actividades realizadas pola Autoridade Portuaria, tanto no porto interior como no porto exterior: Prestación de servizos xerais e xestión de servizos portuarios. Xestión da execución das obras no ámbito portuario. Xestión do uso do dominio público portuario.

 

Como marco a estas actividades e a mellora continua na súa execución, a Política do Sistema Integrado de Xestión establece os seguintes compromisos:

 

  • Mellorar a oferta de infraestruturas e servizos portuarios e de axudas á navegación considerando as expectativas de todos os grupos de interese.
  • Enfocar a nosa xestión cara á prevención, tanto dos defectos na prestación do servizo, como da contaminación ambiental e da seguridade e saúde no traballo; mediante a adopción de programas ambientais para cada aspecto ambiental e programas de verificación de seguridade.
  • Respectar e cumprir os requisitos legais aplicables en calquera ámbito do dereito, así como calquera outro compromiso adquirido.
  • Incorporar o principio de mellora continua na xestión das nosas actividades, definindo obxectivos anuais orientados a facilitar servizos ecoeficientes para a mellora da competitividade, a preservación dos recursos naturais da contorna portuaria e a seguridade e saúde dos traballadores.
  • Fomentar a implicación de todos os membros da organización e da comunidade portuaria na consecución dos nosos obxectivos a través de plans formativos e de sensibilización.
  • Asumir a iniciativa na implantación de canles de comunicación coa comunidade portuaria, administracións públicas, axentes sociais e económicos e a sociedade en xeral para informar sobre a xestión dos aspectos ambientais e sobre os compromisos asumidos en materia de responsabilidade social.

 

 

(Os contidos dos certificados están só dispoñibles en castelán)