Consello de Administración

Nome Representación
D. Martín Fernández Prado Presidente do Consello
D. Juan Diego Pérez Freire Director Autoridade Portuaria
D. Gonzalo Julián Guillén Espejo-Saavedra Vocal nato. Capitán Marítimo
D. Ignacio Arrondo Perals Administración Xeral do Estado
D.ª Carmen Marón Beltrán Administración Xeral do Estado
D. Javier Suárez García Administración Xeral do Estado
D. Francisco Dinís Díaz Gallego Concello da Coruña
D. Luis Alberto Castro Calvete Concello de Arteixo
D. Manuel Galdo Pérez Cámara de Comercio, Industria e Navegación da Coruña
D. Antonio Fontenla Ramil Confederación Provincial de Empresarios da Coruña
D. José Ramón Piñeiro Rodríguez Organización Sindical máis representativa
D. Juan Carlos Corrás Arias Sector Pesqueiro
D. Diego Calvo Pouso Xunta de Galicia
D.ª Susana Lenguas Gil Xunta de Galicia
D. Gonzalo Trenor López Xunta de Galicia
D.ª Ethel María Vázquez Mourelle Xunta de Galicia
D. Manuel Fuertes Carballeira Secretario do Consello